Projede ilimiz ve çevresinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizin farkında olarak, katılımcıların bilimsel süreç becerilerini kullanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi bunun yanı sıra çevre okuryazarlığı edinimlerinin etkileşimli uygulamalar yoluyla olumlu yönde geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Tek dönemlik olarak planlanan ikincisi yapılacak olan projenin hedef kitlesini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Burdur ili genelinde öğrenim gören 30 ortaokul öğrencisi ve devlet okullarında görev yapan sınıf ve fen bilimleri öğretmenlerinden 6 kişi olmak üzere toplam 36 katılımcı oluşturmaktadır.

 

Proje kadrosunda alanında uzman ve deneyimli 1 yürütücü, 5 uzman, 22 eğitmenle beraber 7 rehber, 1 sağlık personeli yer almaktadır.

Projede gezi, gözlem, arazi çalışması, deneysel çalışmalar, oyun, drama teknikleri gibi çeşitli yöntemlerin bir arada planlandığı 16 farklı etkinlik alanında; 32 ana etkinlik tasarlanmıştır. Etkinlik alanları:
-Burdur Gölü
-Salda Gölü
-İnsuyu Mağarası
-MAKÜ Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLMEKTER)
-Makü Hayvan Çiftliği
-Makü Anatomi Müzesi
-Makü Pataloji Müzesi
-Makü Hayvan Hastanesi
-Sagalasos Antik Kenti
-Isparta Entomoloji Müzesi
-Isparta Botanik Bahçesi ve Herbaryum Arş. ve Uyg. Merkezi
-Isparta Gölcük Tabiat Parkı
-Burdur’da çeşitli doğal alanlar (Kayaaltı mevki vb.) olarak belirlenmiştir.
Çeşitli kurumlar tarafından desteklenen projede katılımcıların disiplinlerarası etkileşime dayalı olarak; doğa, bilim, teknoloji kültür, sanat arasında ilişkiler kurularak tasarlanan ekinliklerle doğa farkındalığı kazanmaları; yaşadığı ortamdaki canlıları tanımaları; böylece doğa ile ilişkilendirilmiş birçok alan arasındaki bağlantıları kavramaları, bilimsel araştırma ve düşünme becerileri konusunda öz yeterlilik algılarının gelişim göstermeleri beklenmektedir.